Compania care administrează site-ul www.lacramata.ro este SC Best Moldo Vin SRL, numită în continuare Vânzător, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40 /5127/2019 și având CUI 40979448.

Vânzătorul se obligă ca datele personale ale Cumpărătorului să nu fie difuzate către terți. Cumpărătorului îi sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Cumpărătorul își dă acordul expres și neechivoc ca datele sale cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de vânzător și de a primi pe viitor informații despre noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing direct. Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților privind situația contului lor de pe lacramata.ro, informarea utilizatorilor / clienților privind evoluția și starea comenzilor, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, de urmărire și monitorizare a vânzărilor. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

În condițiile Legii 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și la cererea scrisă a Cumpărătorului, datată și semnată, expediată pe adresa Vânzătorului, acesta se obligă:

– să confirme solicitantului, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale

– să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să șteargă datele a căror prelucrare nu este conform Legii 677/2001 pentru protecția datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în mod gratuit

– să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001

Cumpărătorul este de acord să primească obiecte promoționale, produse gratuite, precum și informații prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Vânzător. Produsele și serviciile sunt oferite în forma în care vin de la producator, în limita stocului disponibil. Vânzătorul nu oferă nicio garanție în mod expres sau implicit, în ceea ce priveste inclusiv, dar fără limitare la funcționarea acestui site, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor unui anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor sau a serviciilor se face pe propriul risc. Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de către Vânzător oricărui client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzatoare este valoarea sumei încasate de Vânzător de la acest client.

Conform O.G. 130/2000, consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumparare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului. Produsul trebuie returnat în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit).

Livrarea produselor se face la nivel național pe teritoriul României. Vânzătorul își rezervă dreptul să efectueze confirmarea comenzilor înainte de onorarea lor prin confirmare online, prin email sau prin confirmare telefonică. Costurile de transport vor fi suportate în totalitate de către client, cu excepția cazurilor în care pe site sunt afișate promoții prin care se anunță transport gratuit.

Vânzătorul își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de Vânzător care includ: incendii, inundații, greve, acțiuni guvernamentale, impedimente de forță majoră. Înainte de fiecare livrare clientul va fi contactat de către curier. În cazul în care clientul nu
este găsit la adresa menționată, în intervalul orar stabilit de comun acord, curierul va reveni încă o dată dupa ce va restabili contactul cu clientul, moment în care, dacă coletul nu va fi ridicat, comanda va fi anulată și produsul returnat la sediul Vânzătorului, clientul urmând să suporte costurile unei noi livrări, indiferent de valoarea produselor comandate.

Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe site-ul nostru sau de informațiile prezentate pe acest site și care nu este deja acoperită de acest document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor de către utilizator. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor romanești de judecată, părțile alegând competența instanțelor de pe raza municipiului București. Clientul își asumă în totalitate aceste riscuri odată ce își exprimă acordul față de acest Contract cu Clienții.